Eiendomsforvaltning

LAFTs digitale brannbok – en sikkerhet for å ivareta brannvernet


Brannvern er et av de viktigste ansvarene du som bygningsansvarlig har.

I ytterste konsekvens står det om liv og helse, men det handler også om å ivareta materielle verdier, om forsikringspremier og -utbetalinger, samt om lovligheten av bygningsbruken.

Dette bidrar LAFTs digitale brannbokløsning til å oppfylle på en enkel måte.

I denne artikkelen jeg vi ta deg gjennom hvordan brannboka er bygget opp, og hvordan den kan hjelpe deg med å sette alt brannvernsarbeidet og tilhørende dokumentasjon i system.

Brannboka er en del av FDV-systemet

Brannboka er en integrert del av LAFTs FDV-system, Drift og vedlikehold, og er utformet etter prinsippene i en fysisk brannbok. Det gjør det enklere for dem som går fra en fysisk til en digital brannbok, og å navigere mellom temaene. Hver bygning som er registrert i LAFT får automatisk generert en egen brannbok.

Skjermbilde fra LAFTs digitale brannbok som viser generelle brannvernsopplysninger

Brannboka inneholder fem standardiserte kapitler, og hver av disse har en mal som hjelper deg å fylle ut nødvendig informasjon. Dette sørger for at du får dokumentert de mest grunnleggende opplysningene for dine bygninger.

Utover disse standardkapitlene, legger man til nye kapitler og underkapitler basert på hva man trenger for det enkelte bygget.

Les også: 9 ting eiendomsansvarlige må vite om sitt brannsikkerhetsansvar

brannsikkerhet-digital-brannbokKapittelet «om brannsikkerhet» inneholder en mal for de mest grunnleggende opplysningene, fra brann- og risikoklasse, til informasjon om brannverntiltakene.

Rask tilgang til opplysninger, samt dokumentasjon på utført arbeid og kontroller

All branndokumentasjon, som tekniske branntegninger, produktark og manualer, brannkonsept og tilsynsrapporter, samles i brannboken under kapittelet «Dokumenter». Dette er en innebygd del av Dokumentarkivet i LAFT, og dokumentene som ligger her blir lett tilgjengelig på tvers av LAFT-systemet og ikke minst i LAFT-appen.

Skjermbilde fra LAFTs digitale brannbok som viser dokumentene knyttet til et byggs brannvern og dokumentasjon på utførte kontroller

Kapitlene Rutiner og kontroll, og Sjekklister for brannkontroll, inneholder svært sentrale deler av branndokumentasjonen. Her blir det tydelig for tilsynsmyndigheter og andre hvordan brannvernet faktisk håndheves på det enkelte bygget.

Sjekklistene kan standardiseres og brukes på tvers av bygninger, og er en effektiv måte å sikre at de samme stegene og metodene brukes i virksomheten. Sjekklistene kan kobles til automatiserte rutiner, slik at de ansvarlige får løpende systemgenererte påminnelser når noe skal gjøres, hva som skal gjøres og hvordan.

[Last ned gratis sjekkliste]: Internkontroll av brannsikkerheten

Skjermbilde fra LAFTs digitale brannbok som viser rutiner, kontroller og sjekklisterBrannboken inkluderer oversikt over rutiner som gjelder for bygningen. Det er ingen begrensning på hvor mange eller få rutiner man registrerer, og hver enkelt rutine tilpasses ihht. intervall, varslinger og annen informasjon om utføringen.

Rutinene kan tilpasses hvert enkelt bygg og tilhørende anlegg

Siden hver bygning er unik, har man full fleksibilitet i rutineoppsettet – et sted skal en type sprinkleranlegg kontrolleres med en viss frekvens, et annet sted har kanskje bare håndslukkere og ledelys som skal kontrolleres med en annen frekvens. 

Rutinene settes opp separat per bygning og den som investerer litt tid i starten, vil se at dette betaler seg. Vi anbefaler at du deler opp arbeidet med å sette opp de digitale brannrutinene, for eksempel ved å ta én bygning om gangen, eller fokuserer på én type rutine om gangen. 

En av de tydeligste fordelene med de digitale rutinene er at det automatisk loggføres hva som er gjort, og av hvem. På denne måten har man «alt på stell» og kan dokumentere etterlevelse hvis tilsynet eller uhellet først skulle være ute.

rutiner-kontroll-digital-brannbokKapittelet «Sjekklister for brannkontroll» inneholder en logg over besvarte sjekklister som ligger ved brannrutinene. Her er det lett å se hvilken sjekkliste som er levert, hvem som har levert den og når. Det gir bygningseieren og andre en rask verifikasjon på om viktige brannvernaktiviteter er utført.

En god digital brannbok er beviset på godt brannvernarbeid, og godt brannvernarbeid er nøkkelen til økt trygghet for både bygningseier, leietakere, ansatte og miljøet rundt.

New call-to-action

Similar posts

Få de siste nyhetene rett i innboksen 📬

Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev vil du få våre ferskeste artikler, bransjerelaterte nyheter og invitasjoner til relevante arrangementer.