Nyheter fra LAFT

Viscenario og LAFT inngår samarbeid


For at en bygning skal kunne brukes og ivaretas på en grundig og levedyktig måte, er det vesentlig at de som skal forvalte, drifte og vedlikeholde bygget har tilgang til dets egenskaper og funksjonalitet.

Byggteknisk forskrift (TEK17) stilles det krav til blant annet kontrollering og dokumentasjon av konstruksjonssikkerhet, byggevarer, FDV, brannsikkerhet og energieffektiviteten i et bygg. 

Derfor ønsker vi å gjøre det enkelt å samle relevant dokumentasjon om bygget helt fra konstruksjonsfasen, for så å kunne benytte det til forvaltning og drift gjennom hele byggets levetid.

Tilgjengeliggjøring av informasjon for både utviklere og brukerne av bygget – gjennom hele livssyklusen

Viscenario leverer prosjektverktøy for eiendomsutviklere, byggeiere og entreprenører. Deres verktøy kan brukes til å dele tegninger og dokumenter i byggeprosjekter, SHA, ferdigbefaringer, overtakelser og ettårsbefaringer. I tillegg har de ferdige word-maler ihht. NS3456 og bygningsdelstabellen, som hjelper entreprenørene å levere riktig FDV-dokumentasjon.

LAFT tilbyr verktøy som sørger for at eiendomsutviklere, forvaltere og driftere kan systematisere arbeidet sitt når bygget er konstruert og tas i bruk. Ved hjelp av et oversiktlig dokumentarkiv, rutiner, sjekklister, arbeidsordre, kommunikasjon med leverandører og leietakere i ett system, blir det enkelt å holde oversikt over oppgaver og kostnader knyttet til driften.

Vårt mål med dette samarbeidet er å tilby en helhetlig løsning med tett integrasjon mellom alt som skjer i ombyggingsprosjekter og nybyggprosjekter med overføring av FDV-dokumentasjonen til LAFT for videre drift av byggene. Sammen med LAFTs digitale FDV-verktøy, kan du være trygg på at det blir enkelt å utføre forvaltning, drift og vedlikehold basert på den tilgjengelige informasjonen om det enkelte bygget.

- Ved å knytte prosjekt- og konstruksjonsfasen tettere sammen med drift, er det ingen tvil om at det vil bli enklere å både bruke og vedlikeholde byggene i ettertid. Vi synes det er svært spennende å kunne bidra til å forenkle denne prosessen for eiendomsutviklere og -driftere i langt større grad sammen med LAFT!

Beate Størkson, CEO i Viscenario.

- Mange av LAFTs kunder driver med utvikling av eiendom i tillegg til forvaltning av sine porteføljer. Viscenario er et selskap som leverer veldig bra på prosjektdelen og med dette samarbeidet sørger vi for en sømløs videreføring av normal drift etter ferdigstillelse gjennom overføring av FDV-dokumentasjon.

Stian Elgaaen, CCO i LAFT.

Similar posts

Få de siste nyhetene rett i innboksen 📬

Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev vil du få våre ferskeste artikler, bransjerelaterte nyheter og invitasjoner til relevante arrangementer.