Kundereferanser

Agri Eiendom: Slik fikk vi full kontroll på brannsikkerheten i over 100 bygg


Et av Norges største eiendomsselskaper har på kort tid lyktes med å få full kontroll over brannsikkerheten i sine godt over 100 eiendommer.

Vi har tidligere skrevet om Agri Eiendom, som forvalter det som trolig er en av landets mest mangfoldige eiendomsporteføljer. De har ansvaret for forvaltningen av Felleskjøpets butikker, kontorer, lagre, boliger, industrilokaler, verksteder og ikke minst siloer. 

Frem til 2017 håndterte de rutiner, sjekklister og arbeidsoppgaver i egenutviklede Excel-lister, og innmeldte saker ble gjerne meldt inn over telefon og notert på gule lapper.

Men med en portefølje og to-do-lister som stadig ble større, så de raskt behovet for å sette forvaltnings- og vedlikeholdsarbeidet i et system. Med det ønsket de å sikre at både kommunikasjon og arbeidsoppgaver alltid ble fanget opp av driftsapparatet.

Tilpasset arbeidet ved hjelp av brannkonsulenter og digital brannbok

Kort tid etter var de i gang med LAFT Drift og vedlikehold. Dette innebar blant annet å importere eiendommene sine og deres respektive FDV-dokumenter inn i portalen, for så å digitalisere driftsarbeidet og kommunikasjonen med de ulike eiendomssjefene.


Deretter samarbeidet de med Firesafe for å få kartlagt ståa på de ulike eiendommene deres, og opprettet egne rutiner og sjekklister tilpasset hvert enkelt bygg.

«Vi har satt opp skreddersydde rutiner og sjekklister til byggene våre i LAFT, og hvis det avdekkes avvik når vi utfører kontrollrundene, sender vi en arbeidsordre til riktig person, direkte fra sjekklisten. Vissheten om at all jobben blir dokumentert og lagret er helt uvurderlig.»
Arild Stølen, Agri Eiendom.

Nå er all informasjon om brannsikkerheten oppdatert til enhver tid, og når brannvesenet kommer på tilsynskontroll, deler de tilgang til de respektive mappene i brannboken.

Knapp: Lær mer om LAFTs FDV-system

Similar posts

Få de siste nyhetene rett i innboksen 📬

Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev vil du få våre ferskeste artikler, bransjerelaterte nyheter og invitasjoner til relevante arrangementer.