Bærekraft

Ivar Koteng: - Leietakerne har fått mer fokus på bærekraft


Koteng Eiendom, et av landets største bygg- og eiendomsselskaper, har lenge ligget langt fremme i løypa når det kommer til fokus på bærekraft.

Jeg var så heldig å få en prat med sjefen selv, Ivar Koteng, og benyttet anledningen til å grave litt i hvordan de jobber med dette i utviklingen av deres eiendommer.

For noen år tilbake var ikke bærekraft noe de jobbet like målrettet med, men da de bestemte seg for å oversette arbeidet sitt til bærekraft, viste det seg at de allerede gjorde mye riktig, og dette er takket være verdiene til de som jobber i selskapet.

- Jeg mener at bærekraft dreier seg om likeverd, rettferdighet, folkeskikk og nøkternhet, og det er jo verdier våre ansatte har i bunnen. Vi ønsker å skape bygg som er langt bedre enn det BREEAM krever, fordi vi vil tenke lenger frem i tid.

Bli med på webinar 15. november: Bærekraftig eiendomsforvaltning fra A-Å

Deler opp arbeidet med bærekraft i tre faser

I tillegg til å innhente rapporter på hvordan man bygger og drifter byggene sine fra et bærekraftsperspektiv, er det også vesentlig å se på de ulike fasene av livssyklusen med ulike øyne ifølge Ivar.

I Koteng Eiendom deler de derfor inn dette arbeidet i tre faser; fra konstruksjon og hele veien til driftsfase:

  1. Når vi bygger – hvilket CO2-utslipp har det aktuelle prosjektet, hvilke byggematerialer brukes, og når det er snakk om ombygging – hvordan kan vi benytte oss av gjenbruksmaterialer i størst og best mulig grad?
  2. Hvilke energiløsninger har vi, og hvor mye eller lite energi brukes?
  3. Hvordan drifter vi etterpå?

- Når vi ser nærmere på de to siste fasene, er det ikke noe poeng i å bygge et godt bygg hvis vi ikke drifter ordentlig i ettertid. Når du kommer til driftsfasen er det vesentlig at alle energisystemene faktisk fungerer optimalt. Alt dette henger jo sammen, og det er klart at vi må ha et fokus på dette hele tiden – det er jo nettopp dette som er å drive eiendom.

 

Fokus på gjenbruk står sentralt i byggeprosjektene

Nå jobber de blant annet med utviklingen av et nytt, stort næringsbygg i Trondheimsområdet. Gjenbruk av materialer i byggeprosjektene deres er noe de er bevisste på i samtlige prosjekter, og i dette tilfellet består fasaden av 100 prosent gjenbrukstegl.

- Noen sier at tegl er et dårlig materiale når det kommer til CO2-avtrykk, men vi sier det motsatte. Det har veldig lang levetid, og svinnet på tegl er veldig lavt hvis man gjenbruker det.

 

«Vi opplever at leietakerne stiller større krav til bærekraft»

Bare det seneste året har de merket seg at leietakerne etterspør informasjon om hvordan de jobber med bærekraft i langt større grad, og dette vil være med på å fremtvinge en større endring i resten av bransjen.

I dag er bærekraft en selvskreven del av prosjektene deres

Da de bestemte seg for å gå målrettet til verks og lære hvordan de kunne bli enda bedre på dette området, startet de med å ansette en person som overvåket energibruket. 

De hadde en hypotese om at de hadde god kontroll på forbruket sitt, men det klarte den nyansatte raskt å motbevise, og Ivar forteller at han sparte inn lønna si umiddelbart.

I fjor trappet de opp fokuset ytterligere, og ansatte en egen bærekraftsansvarlig i selskapet. 

- Vi har vært tidlig ute med å få dette i et system, og det å ha en egen ressurs internt som jobber utelukkende med bærekraft ser vi som en stor fordel.


Internasjonale selskaper har foreløpig større fokus på bærekraft

Ivar har allerede merket økt fokus fra selskaper utenfor Norge, og han mener at det bare er spørsmål om tid før etterspørselen vil komme i langt større skala også her. 

- Internasjonale selskaper spør oss mye om hvordan vi arbeider med bærekraft, og vi møter krav fra Europa som kan komme brått på mange i bransjen hvis de ikke er forberedt på det. Dessuten finnes det en gevinst i grønne lån som du kan benytte deg av om du møter bankenes krav.

 

Hvordan kan du innarbeide bærekraft i din virksomhet?

Har du lyst til å komme i gang med målrettet bærekraftsarbeid i ditt eiendomsselskap, men ønsker å få noen konkrete råd til hvordan du starter? Da kan du bli med på vårt webinar med Varig tirsdag 15. november:

New call-to-action

Similar posts

Få de siste nyhetene rett i innboksen 📬

Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev vil du få våre ferskeste artikler, bransjerelaterte nyheter og invitasjoner til relevante arrangementer.