Eiendomsforvaltning

Slik fungerer eiendomsmodellen i LAFT


I LAFT kan du registrere anlegg, eiendommer, bygninger og uteområder, og hvordan de henger sammen med hverandre. For en bygning kan du registrere etasjer og rom.

LAFTs eiendomsmodell gjør det mulig å skape en detaljert representasjon av din portefølje, og knytte dokumentasjon, oppgaver og rutiner direkte til riktig lokasjon eller anlegg. 

Riktig rutine knyttet til riktig anlegg

For eksempel kan du registrere en eiendom med to bygninger og ett uteområde, og du kan registrere at bygningene har sprinkleranlegg i hver etasje. Deretter kan tilpassede rutiner opprettes for hvert av anleggene, og anleggsspesifikk dokumentasjon kan legges ved. 

Eiendomshierarkiet i LAFT
Skjermbilde av en portefølje registrert i LAFT. Vi ser eiendommer, uteområder, bygninger, etasjer, rom og anlegg representert, og hvordan de henger sammen.

På eiendommen «Havna» finnes ett uteområde med navn Uteområde, og en bygning ved navn Sjøboden. I tillegg til Havna eiendom, ser vi Storevik Park, Hatlelia Borettslag, og tre ulike bygninger i Aksdalsvegen. Aksdalsvegen 163 7 har to etasjer. I første etasje finnes et sprinkleranlegg og 10 rom. Innholdet knyttet til 2. etasje får man vite hvis man ekspanderer etasjen (trykker på pluss-tegnet).

Eksempel på hvordan knytte dokumenter til anlegg eller eventuelt andre objekter i LAFTSkjermdump av dokumentarkivet som er tilknyttet sprinkleranlegget. Her lagres dokumentene som gjelder det aktuelle anlegget, slik at du raskt finner riktig informasjon.

Porteføljens sammensetning

I LAFT er det kun ‘bygning’ som er påkrevd å registrere. Det er altså valgfritt å registrere uteområde, anlegg og eiendom. Jo større og mer kompleks portefølje, desto nyttigere blir det å benytte hele eiendomsmodellen med eiendommer, uteområder og anlegg. Fordelen er at det blir lettere å strukturere og finne fram til hvilken informasjon som gjelder for hvilken del av porteføljen. 

For dem med mindre porteføljer, anbefaler vi å bare registrere bygninger, og heller ta i bruk resten av eiendomsmodellen når behovet melder seg. Uansett porteføljestørrelse og kompleksitet, anbefaler vi at du starter med å registrere én utvalgt bygning, og får erfaring med oppgaver og dokumentasjon på denne før du går videre.

Eksempel på anlegg

La oss ta et eksempel med et parkanlegg som inneholder en lekeplass og en tilstøtende bilvei. Skal du velge å registrere hele parken som ett uteområde, eller bør du dele opp bilveien og lekeplassen som selvstendige uteområder? Hvis det er mye dokumentasjon knyttet til hver av disse, vil vi anbefale at du registrerer dem som separate uteområder. På denne måten vil det bli lettere å sortere dokumentasjonen og oppgavene til riktig sted. Hvis du derimot ikke tror at dokumentasjonsmengden blir så stor, kan det være lurt å registrere parken, bilveien og lekeplassen som ett felles uteområde. 

Når det gjelder anlegg kan dette bety forskjellige ting. Det kan være tekniske intstallasjoner på en eiendom som sprinkleranlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, rørtekniske anlegg og så videre. Det kan også være frittstående anlegg utenom et byggverk, som en vei eller bru. I LAFTs eiendomsmodell kan den enkelte selv bestemme hva som skal telle som et anlegg i sin virksomhet. Anlegg kan være frittstående, eller de kan knyttes til eiendommer, uteområder, bygninger, etasjer og rom.  

Eksempel på utleie

Driver du med utleie kan du også registrere utleieobjekter. Dette benyttes i Utleiemodulen

Er du en større virksomhet?

Hvis din virksomhet er inndelt i avdelinger, divisjoner, geografiske områder eller lignende, kan du i LAFT registrere disse organisatoriske enhetene. Fordelen er at ansatte kan arbeide mer effektivt med de sakene, eiendommene og bygningene som er relevante for sin enhet. Det er viktig å vite at en bygning, eiendom, eller uteområde kun kan organiseres under én enhet om gangen. Ønsker du å bruke andre merkelapper eller inndelinger av din portefølje, finnes det stor fleksibilitet til å gjøre dette med det vi kaller «Bygningsgruppe»-merkelapper. 

Hvordan man bruker dette kan du lese mer om i LAFTs hjelpesenter som alle kunder får tilgang til.

Er du interessert i å vite mer, klikk på knappen nedenfor så tar vi kontakt med deg.

Book demo

 

Similar posts

Få de siste nyhetene rett i innboksen 📬

Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev vil du få våre ferskeste artikler, bransjerelaterte nyheter og invitasjoner til relevante arrangementer.