Eiendomsforvaltning

Dette koster et FDV-system (og så mye kan du spare)


«Hva koster det?» Dette er et av de første spørsmålene folk stiller oss når de vurderer FDV-system. Og det skjønner vi! Pris er viktig, ikke minst når du vurderer kost-nytte.

Prismodellen til LAFT tar utgangspunkt i antall bygninger i eiendomsportefølje. Dette er en enkel og transparent modell som vi erfaringsmessig ser at gir kundene våre størst verdi. For større porteføljer kan det være mer hensiktsmessig å gi et tilbud basert på areal.

Hva betaler du for når du velger drift- og forvaltningssystem?

Det er mange leverandører av FDV-systemer som hver har sine styrker og spesialiteter. Vi anbefaler at du tenker gjennom hvilke områder av ditt arbeid som er ekstra viktige å få systemstøtte til, og som gir deg høyest ROI.

Du kan med fordel snakke med flere leverandører, og vurdere hvorvidt de ulike systemene løser deres utfordringer på en god måte. Dette kan også innebære å snakke med rådgivere i selskapene, teste systemet selv eller snakke med kunder av leverandørene som ligner på dere.

Prisspekteret hos ulike leverandører kan variere, og vi vil råde deg til å være bevisst på hva både systemet og leverandøren faktisk vil kunne hjelpe dere med – både i dag og i fremtiden. Det billigste alternativet vil ikke nødvendigvis kunne gi dere den største besparelsen når du vurderer totaliteten.

For forvaltning og drift kommer denne plattformen til å bli det mest sentrale verktøyet for oversikt, oppgavestyring og effektivisering av arbeidshverdagen.

Hvem skal bruke systemet hos deg? En forvalter vil kanskje ha andre behov enn en driftstekniker, og vi ser at de som involverer sentrale roller i nye verktøy ofte lykkes bedre med implementeringen i bedriften.

Les også: 6 råd for å lykkes med et FDV-system

FDV-systemet skal være en besparelse

Et godt FDV-system vil hjelpe deg med å kutte kostnader på bunnlinjen, effektivisere arbeidsoppgaver og forbedre samhandlingen mellom eier/forvalter, drift, leietakere og leverandører.

Systemet skal også hjelpe deg å holde oversikten over status på byggene dine, slik at du til enhver tid kan prioritere rekkefølgen på tiltak som vedlikehold og oppgraderinger.

For å få en riktig vurdering bør du beregne hva det koster deg å ikke ha et FDV-system, alternativt kostnaden ved å ha et system som ikke løser de viktigste utfordringene for din virksomhet.

priskalkulator-laft-drift-og-vedlikehold

Vi har utarbeidet en sparekalkulator som gir deg en pekepinn på årlige besparelser på forvaltnings- og driftsutgifter dersom dere benytter vårt system. Kalkulatoren tar for seg innsatsfaktorer som blant annet reise/transport, fordeling/koordinering av oppgaver, kontroll/oppfølging av fakturaer og finne/søke etter relevant dokumentasjon.

Klikk her for å finne ut hvor mye dere kan spare.

Slik fungerer LAFTs prismodell

I LAFT er vi opptatt av å tilby en enkel og forutsigbar prismodell. Vi priser i utgangspunktet ut i fra antall eiendommer (bygg) som opprettes i portalen. Hvis porteføljen kommer opp i et større volum, vil kvadratmeter-prinsippet være mer gunstig for deg som kunde.

En m²-pris på 0,7-1 kr er et vanlig utgangspunkt for de fleste aktørene på markedet, avhengig av omfang og behov hos kunden.

Flere leverandører tar også betalt for antall personer (brukere) som skal benytte systemet, men i vår modell er dette ubegrenset og uten ekstra kostnad.

Priseksempel:

Eiendomsbesitter med en medium portefølje (9 næringsbygg):

 • LAFT Drift og vedlikehold: kr 44 900/år – kr 415 per bygg/mnd.

  Estimert besparelse: kr 41 915/år.

Scroll ned for å se hva som inngår i prisen 👇

 

Pristilbudet avhenger av bygningsstørrelse og -type

Som nevnt, er dette rammeverket kun et utgangspunkt for bindende pristilbud, og faktisk pris vil variere mellom ulike eiendomsporteføljer.

I realiteten er hver eiendomsportefølje unik, og varierer i både antall bygninger og bygningsstørrelse. Fokuset vårt er at dere skal redusere forvaltnings- og driftskostnadene når dere benytter LAFT.

Hva inngår i prisen til LAFTs FDV-system?

Når du kjøper vårt drift- og vedlikeholdssystem, får du ikke bare tilgang til et praktisk verktøy, men også kontinuerlig veiledning og sparring med FDV-rådgivere underveis.

La oss se nærmere på noen av de mest sentrale funksjonene i systemet:

Drift og vedlikehold Enterprise

LAFT-drift-og-vedlikehold-fdv-system


 • Checkmark Fritt antall brukere i portalen
 • Checkmark Web-basert løsning med fri lagringskapasitet i skyen
 • Checkmark App for mobil og nettbrett
 • Checkmark App for leietakere: Egen innmeldingsløsning for leietakere med egen dialogfunksjon
 • Checkmark Rutineløsning for internkontroll (brannvern, el-kontroller, befaring av bygningsmasse m.m.)
 • Digital brannbok med oversikt over all brannteknisk informasjon på alle eindommer. Her finner du også en totaloversikt over alle utfylte sjekklister fra leietakere og utførere
 • Fleksibelt dokumentarkiv med fri struktur, samt NS-struktur
 • Checkmark Sjekklister: Både standard-sjekklister og muligheten til å opprette egne. Standard-sjekklistene for bl.a. internkontroller vil til enhver tid være ihht. dagens lovverk og forskrifter (HMS-krav). Disse kan også tilpasses deres bygg og tekniske anlegg
 • Checkmark Tiltaks- og vedlikeholdsplaner med budsjettstyring og eksportmulighet for rapporter til interessenter
 • Checkmark Ekstern bestilling og opplasting, hvor eksempelvis leverandører kan laste opp dokumentasjon og kvittere for utført arbeid via e-post, uten å trenge tilgang til systemet deres
 • Checkmark Fri tilgang til support og hjelpesenter

 

I tillegg inngår følgende i prisen:

 • Dere får tilordnet en dedikert FDV-rådgiver, som er deres kontaktperson i LAFT
 • Oppsett av system tilpasset deres behov
 • Onboarding i regi av deres kontaktperson
 • Tilgang til vårt hjelpesenter med et bredt spekter av opplæringsvideoer, systemspesifikke webinarer og hjelpeartikler

Dersom dere ønsker å benytte flere av våre løsninger, som Utleie og Renhold, tilbyr vi pakkepriser tilpasset din portefølje.

Det er også verdt å nevne at hele vårt produkt- og utviklerteam sitter in-house på vårt kontor i Oslo. Slik sikrer vi en kontinuerlig utvikling av våre løsninger i takt med nye behov blant kunder og i markedet forøvrig.

Knapp: Book en gjennomgang av LAFT Drift og vedlikehold og få et pristilbud

Similar posts

Få de siste nyhetene rett i innboksen 📬

Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev vil du få våre ferskeste artikler, bransjerelaterte nyheter og invitasjoner til relevante arrangementer.