Eiendomsforvaltning

Hold ryggen fri med digital rutineløsning for byggdriften


Som eiendomsansvarlig, enten du er forvalter, byggdrifter eller eier, har du nok fått kjenne på at det er en god del arbeid som skal sjongleres, prioriteres og ikke minst huskes på.

Dokumentasjon av utført arbeid og egenkontroller kreves nå ikke bare av brannvesenet på tilsyn, men også banker og forsikringsselskap som ber om dokumentasjon på etterlevelse. 

Også ved salg vil det være relevant å dokumentere gjennomført vedlikehold, og å kunne vise til god og systematisk forvaltning av dine bygg.

[Last ned gratis dokumentsjekkliste for eiendomstransaksjoner og DD-prosesser.]

Med «rutiner» i LAFTs drift- og vedlikeholdssystem kan du senke skuldrene. Rutiner er i grunnen bare oppgaver som gjentas med et fast intervall, og som automatisk sender påminnelser til den ansvarlige når tiden er inne for neste utføring.

Frigjør hjernekapasitet – systemet husker oppgavene dine for deg

Så enkelt som det høres ut sparer det mye kapasitet og bekymring, fordi du slipper å lage huskelister og -lapper, og være redd for at noe glemmes. 

Registreres noe som en rutine i LAFT kan du være trygg på at riktig person får beskjed til riktig tid – enten det er til deg selv, til dine kolleger eller til eksterne utførere.

Skjermbilde av ulike kategorier for rutiner i LAFTs FDV-system
Kategorier gjør det lettere å holde oversikt over rutinene som gjelder for hvert enkelt bygg, eiendom, uteområde eller anlegg. Tittelen på kategoriene definerer du selv. Tallet som vises ved kategori-tittelen viser hvor mange rutiner kategorien inneholder.  

Rutiner er alt fra faste oppgaver innen brannvern, HMS og annen internkontroll, til praktiske gjøremål som avfallshåndtering, fornying av serviceavtaler, plenklipping og teknisk vedlikehold. 

I LAFT får du fleksibilitet til å sette opp tilpassede rutiner for din portefølje. Noen av mulighetene inkluderer:

  • Rutinen skal gjelde kun helligdager, flaggdager eller lørdager
  • Velg mellom 12 ulike intervaller; fra daglig til hvert 10. år 
  • Definér sesonger (med start- og sluttdato) som sier når rutinen skal være aktiv
  • Velg om utfører skal varsles på e-post og/eller SMS, i tillegg til at den vises i LAFT-oversikten
  • Legg ved bilder eller dokumenter for å gi instruks eller annen veiledning til rutinen

Du kan også velge å inkludere en eller flere sjekklister som skal besvares når rutinen utføres. Dette er en anbefalt fremgangsmåte fordi en sjekkliste standardiserer arbeidet uavhengig av hvem som skal utføre den, og sjekklistene kan gjenbrukes et ubegrenset antall ganger. 

Et godt rutineoppsett er en investering i fremtiden 

Et godt rutineoppsett kommer ikke av seg selv. Anbefalingen fra LAFTs kunderågivere er å gradvis bygge opp en «rutinebank» i LAFT og derfra kopiere rutiner til de bygningene der de er relevante. På denne måten sikrer du en mest mulig effektiv og strukturert administrering av rutinene. 

Skjermbilde av kopiering av rutiner for enkelt oppsett mellom ulike bygg
Ved å kopiere rutiner mellom bygninger får du raskere satt opp riktige og relevante rutiner på hvert enkelt bygg. 

Med rutineløsningen i LAFT får du ikke bare trygghet i at viktige, repeterende oppgaver blir husket, men du får også en logg på utført arbeid som dokumenterer at ettersyn og egenkontroll er kvittert ut. Bra for deg, bra for banken og forsikringsselskapet, og bra for tilsynsmyndighetene!

Knapp: Lær mer om LAFTs FDV-system

Similar posts

Få de siste nyhetene rett i innboksen 📬

Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev vil du få våre ferskeste artikler, bransjerelaterte nyheter og invitasjoner til relevante arrangementer.