Nyheter fra LAFT

LAFT-lag lanseres: En ny era for kunnskapsdeling og samarbeid


Forrige uke innledet vi et nytt kapittel med opprettelsen av det første LAFT-laget, et initiativ for å fremme kunnskapsdeling og samarbeid på tvers av organisasjoner innen forvaltning, drift, vedlikehold, renhold og utleie.

Det første LAFT-laget består av 10 kommuner rundt Mjøsa, så de landet på å kalle LAFT-laget «Mjøsa». De ønsker å møtes fysisk 2 ganger per år, og det første møtet vil holdes i april med Stange kommune som vertskap.

LAFT-laget Mjøsa
Skjermbilde: Noen av deltagerne fra LAFT-laget «Mjøsa».

Hensikten med LAFT-lag er å styrke forbindelsene mellom LAFTs brukere, og tilrettelegge for et miljø der praktisk visdom og innsikt kan deles fritt. Med fokus på forvaltning, drift, vedlikehold, utleie, og renhold, gir LAFT-lag en unik mulighet for deltakerne til å dra nytte av kollektive erfaringer og oppnå bedre flyt i arbeidshverdagen.

Les mer om LAFT-lag her.

Hvorfor bli med i LAFT-lag?

LAFT-lag er en del av vår innsats for å bygge en kultur hvor kontinuerlig forbedring og læring er kjernen. Ved å delta, kan du bidra med og dra nytte av fellesskapets erfaringer, som kan lede til innovasjoner og forbedringer i din organisasjon. Vi tror at dette samarbeidet vil øke verdien og tilfredsheten du får fra LAFT-verktøyet.

Initiativet tar sikte på å skape en kultur for kontinuerlig læring og forbedring blant LAFTs kunder. Ved å etablere et innovativt læringsmiljø innenfor kundenes egne organisasjoner, forventes det at LAFT-lag vil bidra til økt forståelse, gi nye perspektiver, og inspirere til nyskaping. LAFT tror at gjennom samarbeid og deling av kunnskap, kan kundene oppnå enda større nytte og glede av LAFT-verktøyet.

Vi oppfordrer flere til å bli med! 

I lys av den vellykkede etableringen av det første LAFT-laget, oppfordrer vi nå flere kunder til å ta del i dette initiativet. Ved å danne nye LAFT-lag, kan LAFT-brukere på tvers av organisasjoner og geografiske grenser dele erfaringer og innsikt, og sammen arbeide mot felles mål og utfordringer.

Dette initiativet er også en viktig arena for oss i LAFT, da det gir oss muligheten til å lære og forstå bedre hvordan dere ønsker å bruke systemet – nå og i tiden framover. Det er gjennom deres innsikt og tilbakemeldinger at vi kan sikre at LAFT fortsetter å utvikle seg i takt med kundenes behov og ønsker.

Gleder oss til å komme ordentlig i gang med LAFT!

Gloppen kommune ligger i Vestland fylke, dekker 1040 km² av regionen Nordfjord, og har ca. 5 800 innbyggere.

«Vi har verdens herligste leder», uttaler renholdsleder Randi Liaset. Hun sikter til Odd Arne Kolset, leder av eiendomsavdelingen i Gloppen kommune. Han var dessverre forhindret fra å møte oss, men han har gode ambassadører!

Christa Linders og Randi Liaset
Christa Linders og Randi Liaset fra Gloppen kommune.

Randi Liaset flyttet fra Volda til Gloppen i 2019 på grunn av kjærligheten. Hun har blant annet bakgrunn fra ISS og Toma Facility, og trives godt som renholdsleder i Gloppen kommune.

Christa Linders flyttet med familien fra Nederland til Norge i 2017, og begynte i Gloppen kommune i 2018. Hun jobber som renholder, og snakker flytende Nordfjorddialekt! I tillegg er hun Gloppen kommune sin superbruker i LAFT.

De har ansvar for renholdet i 22 av kommunens formålsbygg, mens brukerne selv har ansvar for renholdet i de resterende 12 byggene. Årsaken til dette er at rekruttering er en utfordring, også i Gloppen kommune, men Liaset forteller at de har et godt samarbeid med NAV, og at Flyktningetjenestens Språk- og arbeidspraksis er en viktig ressurs i forbindelse med opplæring.

«Den dagen de søker jobb og får fast tilsetting kan de både språk og rutiner», forteller Liaset fornøyd. Ca. 50 % av totalt 24 renholdere har flerkulturell bakgrunn. Både Randi og Christa gleder seg til å bli bedre kjent med andre LAFT-brukere, når et LAFT-lag kommer på plass i regionen.

Ønsker du å bli med?

For de som er interessert i å bli en del av denne spennende utviklingen, tilbyr LAFT veiledning og støtte for å etablere flere LAFT-lag. Det er en oppfordring til alle LAFTs kunder om å omfavne denne muligheten til å styrke deres organisasjoner og den bredere bransjen gjennom samarbeid og kunnskapsdeling.

Leikanger ElisabethLAFT-lagene organiseres av Elisabeth Leikanger som mange kjenner fra sin tid i Norsk Kommunalteknisk Forening.

«Jeg har med meg verdifull og nyttig erfaring, og gleder meg til det spennende arbeidet. Som tidligere vil fokus være på kost/nytte, og størst mulig faglig utbytte for deltagerne.»

Dersom du ennå ikke har meldt din interesse for LAFT-lag så hører jeg gjerne i fra dere. Klikk her for å lese mer og melde interesse.

Similar posts

Få de siste nyhetene rett i innboksen 📬

Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev vil du få våre ferskeste artikler, bransjerelaterte nyheter og invitasjoner til relevante arrangementer.