Eiendomsforvaltning

Er det mye jobb å komme i gang med et FDV-system?


Et godt FDV-system vil ganske enkelt revolusjonere forvaltnings- og driftsarbeidet ditt. Men hvor lang tid tar det å komme i gang, og hva krever det av deg?

Vi har tidligere skrevet om hvordan et FDV-system fjerner tidstyver og frustrasjonsmomenter i arbeidshverdagen til byggeiere, -forvaltere og -driftere. I møte med flere av de ulike rollene i eiendomsmarkedet får vi ofte spørsmål om hvor lang tid det tar før de kommer ordentlig i gang.

Tiden det tar avhenger hovedsakelig av omfanget av informasjon som skal inn i systemet, tiden du og dine kolleger har til rådighet for oppstart og implementasjon, og hva dere prioriterer å fokusere på først.

Men det paradoksale er at du gjerne har så mye å gjøre på jobb, at bare det å sette av tid til å komme i gang med et system som skal hjelpe deg å spare tid, i seg selv kan være en utfordring.

Så, hvordan går du frem?

Du kan bli fullt operativ på noen få dager

Vi har jobbet sammen med kunder som har fått på plass noen hundre bygg med tilhørende dokumentarkiv, rutiner og til og med opprettet sin første arbeidsordre etter to dager. Her hadde kunden holdt av tiden til oppstarten i kalenderen sin, og sammen sørget vi for at alt kom på plass på veldig kort tid.

Det har også vært tilfeller hvor det har tatt noen uker før bedriftene har vært helt oppe og stå i systemet, og fellesnevneren har vært manglende dedikert tid til å komme i gang.

Med andre ord – hvor lang tid det faktisk vil ta koker ned til neste spørsmål:

Hvor mye tid har dere til rådighet?

På lik linje som virksomheten vi refererer til i forrige avsnitt, kan dere også være helt oppe og stå på noen få dager, såfremt dere dedikerer litt ekstra tid internt under oppstarten.

Vårt ønske er at dere skal komme i gang med så raskt som mulig, gitt at all nødvendig informasjon er på plass i systemet og at dere har fått tilstrekkelig med kursing, enten det er med fysisk eller digital gjennomføring.

Onboardingsprosessen til LAFT består av tre steg; fra (1) oppstartsmøte, (2) utforming og tilpasning av verktøyet, til (3) opplæring av deres ansatte som skal bruke systemet.

I oppstartsmøtet mellom dere, deres Customer Success Manager i LAFT og Key Account Manager (som er den første du vil møte i LAFT), vil vi diskutere deres utfordringer og ambisjoner. Dette vil bygge videre på samtaler du har hatt med din Key Account Manager, hvor vi nå vil utarbeide en fremdrifts- og onboardingsplan som skal sikre en god og effektiv oppstart.

Hvor mye kan du spare? Prøv vår FDV-sparekalkulator og få svaret nå.

For å sikre at onboardingen blir så vellykket som mulig, anbefaler vi at du:

  • Har én kontaktperson innad i din virksomhet: Erfaringsmessig er det fordelaktig å ha én ansvarlig internt hos dere, som holder i dialogen med deres kontaktperson i LAFT, og som eventuelt videreformidler beskjeder til kolleger. Da slipper både dere og vi flaskehalser som kan gjøre at prosessen stopper opp, og det blir lettere å sikre fremdrift.

  • Fordeler oppgaver internt: Dersom du har et team å støtte deg på, vil du gjøre lurt i å benytte deg av de ekstra ressursene. Fordel ansvarsoppgaver som å finne og samle dokumenter, rutiner, bygningsinformasjon, eller informasjon som er kritisk for å utforme portalen basert på deres behov. Dersom du ikke har flere bein å stå på internt, hjelper vi gjerne til hvis det trengs.

  • Ber oss om hjelp hvis du lurer på noe: Kontaktpersonen din i LAFT er med på hele implementeringen av systemet, og er der for deg dersom det oppstår noen spørsmål underveis eller om du trenger bistand.

Ved å legge ned litt ekstra innsats i starten, kan vi garantere at du kan lene deg mer tilbake når dere har kommet i gang. Denne innsatsen vil både sørge for mer effektivt arbeid og besparelser på sikt. Og bare se for deg hvor dere er i januar hvis dere tar et ekstra krafttak i dag!

Din kontaktperson hjelper deg hele veien

Din tilordnede Customer Success Manager i LAFT er der for at du skal lykkes, og er bare en e-post eller telefonsamtale unna – selvsagt etter at onboardingen er i mål også. 

Når dere skal i gang med LAFT er det kontaktpersonen din du forholder deg til hele veien, og vedkommende er derfor godt innsatt i deres situasjon og prosess. 

Skulle dere for eksempel ha mange dokumenter som skal importeres, bistår vi gjerne. Det eneste vi ber om i retur er at du gir oss tilgang!

 

Knapp: Lær mer om LAFTs FDV-system

 

Similar posts

Få de siste nyhetene rett i innboksen 📬

Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev vil du få våre ferskeste artikler, bransjerelaterte nyheter og invitasjoner til relevante arrangementer.